WARUNKI WYNAJMU

W każdym przypadku zawieramy umowę cywilno – prawną na wynajmowany sprzęt.
Dopuszczamy możliwość negocjacji warunków i cen wynajmu.
Procedurę obowiązującą przy kolejnych wynajmach uzależniamy od efektów dotychczasowej współpracy.
Wystawiamy faktury VAT.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą:

  • Wypis z ewidencji działalności gospodarczej CEiDG
  • Oryginał zamówienia podpisany przez właściciela firmy lub przez inne osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy (konieczny odpis pełnomocnictwa)
  • Dokument potwierdzający tożsamości osoby podpisującej umowę i odbierającej sprzęt
  • Złożenie zwrotnej kaucji

Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej:

  • Dowód osobisty
  • Drugi dokument potwierdzających tożsamość
  • Złożenie zwrotnej kaucji
  • Wpłata zaliczki za deklarowany okres wynajmu lub okazanie potwierdzenia wykonania przelewu