USŁUGI DEKARSKO – BUDOWLANE
Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:
budowy i remonty dachów (wycena i kosztorysowanie)
montaż konstrukcji drewnianych
elewacje budynków
drenaże i odwodnienia
roboty ogólnobudowlane
prace dekarskie i montażowe
usuwanie zagrożeń sopli, śniegu, gałęzi
konserwacja oświetlenia ulicznego
prace wysokościowe różnego typu

 USŁUGI WINDĄ DEKARSKĄ GEDA LIFT 200
ze względu na duży udźwig 200 kg oraz wysoki zasięg roboczy 17 m umożliwia transport pionowy ciężkich narzędzi i materiałów budowlanych w możliwie krótkim czasie oraz trudno dostępnych miejscach;